Interview: Ronja Hakalehto

Všechny Vás moc zdravím a vítám u nového rozhovoru! Po delší době se mi poštěstilo trochu vyzpovídat další finskou designérku - Ronju Hakalehto!

Byl to ode mě celkem spontánní nápad, a Ronja byla neskutečně milá a ochotná! Zrovna připravuje svojí novou knihu, a tak jsem se jí mohla vyptat na designování, i na svoje oblíbená témata - další vlno-tvoření a také na zimu ve Finsku! 

Ronja má neuvěřitelně krásné fotky, které mi tak moc připomínají klidnou atmosféru Finska ♥ Posuďte sami - zde je její instagram :)

Doufám, že se Vám bude rozhovor líbit - a třeba se necháte okouzlit a inspirovat jejími krásnými designy (k nahlédnutí a koupi na jejím Ravelry ) :)1. Řekla bys nám něco o své cestě k designování? Jak dlouho už pleteš a kdy ses to naučila? A jaká je Tvoje první pletací vzpomínka?

- Naučila jsem se plést asi v 7-8 letech ve škole. Pak jsem se k tomu vážněji dostala asi před deseti lety, když můj manžel zjistil, že umím plést a požádal mě, abych mu upletla čepici. Potom jsem objevila na internetu všechny ty báječné pletací blogy - a zamilovala se do pletení! A od té doby pletu skoro každý den.


2. Vím, že chystáš novou knihu s nakladatelstvím Laine. Nemusím to ani říkat - nemohu se dočkat! Můžeš nám o svojí chystané knize něco povědět? Jaký typ designů (oblečení, doplňky...) v knize najdeme? A je něco, co celou knihu spojuje?

- Můj vydavatel bude nakladatelství Cozy. A mám moc radost, že se nemůžeš dočkat! Já také ne! Kniha bude obsahovat trochu od všeho - a pro všechny. Dávám do toho celé srdce, a nejvíc mě inspiruje místo, kde žiji - krásné severní Finsko.

(poznámka - jen jsem to popletla :-) předpokládala jsem, že kniha bude z nakladatelství Laine!)


3. A jedna rychlá - co máš zrovna na jehlicích?

- Zrovna pletu svetr - design pro knihu! Doslova se nemůžu dočkat, až ho budu nosit!


4. Moje oblíbená otázka - jak Finsko, nebo lépe - místo, kde žiješ, a tamní počasí/příroda ovlivňují Tvoje pletení? Jsem zvědavá hlavně co se týká nálady během dlouhé zimy, když je venku temno skoro celý den? Je proces pletení nějak rozdílný - v létě a v zimě? 

- Nosím vlnu snad každý den - a to i v létě. Takže pletení pro mě není jen koníček, ale opravdu tady  potřebujeme hodně teplé oblečení :D Myslím, že moje nálada se během roku nijak nemění - léto i zima mají své různé výhody - je příjemné se v zimě zachumlat na gauči s dobrým filmem a pletením, ale zrovna tak miluji si vzít během léta pletení kamkoliv s sebou ven, a navíc je denní světlo ve dne i v noci.


5. Jak bys popsala svůj styl designování - a jaké detaily, prvky a techniky používáš nejčastěji?

- Myslím, že můj styl je tradiční s kapkou moderního. V poslední době jsem hodně pro vyplétání. Moc ráda se dívám na staré fotky různého pleteného oblečení!


6. S jakými materiály nejraději pracuješ?
- Můj oblíbený materiál je přírodní, rustikální finská vlna - a ChiaoGoo jehlice!


7. Můžeš poukázat na nějaký svůj speciální design? Nějaký, který si zaslouží extra pozornost?

- Designy, které v poslední době nejčastěji nosím, jsou Kilpi sweater a Viola tee. Myslím, že to jsou jedny z mých nejoblíbenějších!

Kilpi svetr

Viola tee

8. Co děláš, když si chceš odpočinout od pletení? Jsi designérka na plný úvazek, nebo máš jiné zaměstnání?

- Jsem designérka na plný úvazek a ano, je to práce, kterou lze snadno dělat 24/7! Máme zvířata a malé děti, tak mě těší, že mě také velmi zaměstnávají! :D Rádi se věnujeme venkovním aktivitám - rybaříme, lovíme a jezdíme na naší chatu. V zimě hodně jezdíme s psím spřežením!


9. A co další vlno-tvoření - předení, tkaní, háčkování...?

- Ano, vše z toho! Jen bych si přála mít na všechno více času! Mám v naší vesnici kurzy každý čtvrtek večer, kde učím předení, plstění, pletení atd., tak přesto, že nemám teď moc času, abych se těmto aktivitám věnovala sama, těší mě, že to mohu učit ostatní!


10. A poslední otázka - zmínila ses, že se Ti hodně líbilo Česko! Což není podle mě po pravdě moc obvyklé, tak jsem (a hádám, že víc z nás!) teď hrozně zvědavá! Jaká místa jsi navštívila, a co se Ti nejvíc líbilo?

- V Česku jsem byla třikrát a mám odtamtud tolik krásných vzpomínek!♥ Naposledy jsem tam byla s manželem asi před 10 lety. Akorát jsme se poznali, a procestovali jsme celé Česko vlakem - a mám tolik historek z téhle cesty! Český Krumlov bylo jedno z míst, do kterých jsem se zamilovala. Udělali jsme si tam výlet na kanoích a jedli jsme dobré jídlo!Neskutečně moc děkuji Ronje za takový krásný rozhovor! ♥ A doufám, že se Vám líbil! Až bude k mání předobjednávka její nové knihy- určitě dám všude upozornění, aby Vám nic neuteklo! :-)


............................................

1.       Can you tell us something about your journey to designing? For how long do you knit, when did you learn it? And what is your first knitting memory?

-          I learned to knit about 7-8 years old at school. Then I really got into knitting over ten years ago, when my husband found out that I can knit and he asked me to knit a hat for him. Then I found all the cool knitting blogs from the Internet and fell in love with knitting. I've been knitting almost every day ever since!

 

2.       I know you are planning a new book with Laine publishing. I don´t have to say it – I can´t wait for it! Can you tell us a bit about your upcoming book? What type of designs (garments, accessories..) will we find there? And is there something common for the whole book?

-          My publisher is Cozy Publishing. And so happy to hear that you can't wait for it! Me either! The book will include a little bit of everything and for everyone. I'm putting my whole heart into it and I'm taking all the inspiration from the place I live - beautiful Northern Finland.

 

3.       And a quick one – what´s on your needles now?

-          I'm knitting a sweater design for the book! Literally cannot wait to wear it!

 

4.       My favourite question - how does Finland – or better - the place where you live and its weather/nature influence your knitting? I´m curious especially about mood vs. knitting during the winter, when there's darkness almost the whole day? Is the process of knitting different in winter/in summer?

-          I wear wool almost every day even in the summer time. So knitting is not only a hobby for me, we really need warm clothes here :D I think my mood doesn't really change during the year, summer and winter both have their own advantages - it's nice to cuddle up on the sofa with a good movie and knitting in the winter time but I also love that you can take your knittings outside and knit where ever you want in the summertime plus you have light day and night!

 

5.       How would you describe your design style – and what details, elements, techniques do you use the most?

-          I think my style is traditional with a modern twist. I've been really into color work lately. I love looking at old pictures of different knitted garments!

 

6.       What materials do you like the most to knit with?

-          My favorite materials are rustic natural colored finnish yarn and Chiaogoo needles!

 

7.       Can you share or point at some extraordinary patterns of yours? Some which deserve extra attention?

-          The designs I've been wearing very much lately are Kilpi Sweater and Viola Tee. I think they are one of my favorite designs!

 

8.       What are you doing, when you want to „relax“ from knitting? Are you a full-time designer, or do you have a day-job?

-          I'm a full-time designer and yes, it's a job that is easy to do 24/7! We have animals and small children so I'm happy that they are keeping me busy too! :D We love to do outdoor things, fishing and hunting and go to our cabin. In the winter time we do dog sledding a lot!

 

9.       And what about other woolen crafts – handspinning, weaving, crocheting…?

-          Yes, all of these! I wish I had more time to do these things! I have a course every Thursday evening in our village where I teach handspinning, felting, knitting etc so even though I don't have so much time to do these kinds of things at the moment I'm happy that I can teach people to make them!

 

11.   And the last question – you´ve mentioned you liked Czechia a lot! It's not a very usual thing, in my opinion - so I´m (I guess we all are!) very curious now! What places have you visited here in Czech, and what you liked the most?

-          I've been to Czechia three times and I have so so many good memories from there! <3 Last time I was there with my husband was over ten years ago. We had just met and we travelled all over the Czech by train and oh boy I have so many stories from that trip! Ceský Krumlov was one of the cities we fell in love with. We made a canoe trip there and ate good food!

 

Thank you so much Ronja, for this opportunity! I´m really happy with this interview! ♥ Wish you the best with your knitting - and I´m soo looking forward to your new book, I bet it will be absolutelty gorgeous! 

Komentáře

Oblíbené příspěvky