Interview: Anna Johanna

(ENGLISH BELOW ↓)Ráda bych čas od času oslovila s rozhovorem severské tvůrce, barvíře a designéry, a jako první jsem se rozhodla pro finskou designérku Annu Johannu. Pletení a dalšímu vlnotvoření se věnuje od útlého dětství, což je na její profesionální tvorbě znát, a v této době se stala hodně známou – a zcela oprávněně. V jejích designech byste těžko hledali severskou strohost – jsou svěží a úžasně ženské. Na mojí prosbu reagovala ochotně a moc mile, a tak jsem jí mohla vyptat nejen na její připravovanou knihu – v rozhovoru najdete i pár slov o tom, jak se stala designérkou na plný úvazek i něco málo o tom, jak se tvoří ve finské tmě.
1.       Ahoj Johanno! Jak se máš, a jak to jde s tvojí připravovanou knihou? Co máš zrovna na jehlicích?
-          Mám se výborně – vzhledem k okolnostem – a na knize se mi pracuje dobře. Právě teď pletu svetr s vyplétaným sedlem (pořád mu chybí rukáv), čepici a kardigan, který čeká na větší množství příze.

2.       Všichni tví fanoušci nadšeně očekávají vydání tvé knihy - já osobně sleduji všechny novinky a obdivuji všechnu tu vyplétanou nádheru! Vzhledem k tomu, co jsem už viděla – mohu říci, že tam bude hodně svetrů a kardiganů – a jsem hrozně zvědavá – budou v knize také nějaké designy pro muže nebo pro děti, anebo možná i nějaké doplňky?
-          Je tam opravdu hodně dámských svetrů a kardiganů, ale bude tam také čepice, dětský svetr a dva designy pro muže.

3.       Vím, že jsi skončila v zaměstnání a začala se věnovat navrhování naplno. Jak hodně se změnil tvůj život? Co je tou největší změnou – kromě toho, že máš teď o dost víc času na pletení? J A je to těžké zorganizovat si svůj čas, když vlastně teď pracuješ pořád z domova?
-          Mohlo by se zdát, že budu mít hodně času na pletení, ale ve skutečnosti trávím více času prací na designech na počítači. Pracovala jsem jako výzkumník 10 let a byla to velice stresující práce, takže pracovat teď pro sebe se svými vlastními deadliny je skvělé. Nikdy jsem nebyla ranní ptáče, takže si užívám, že ráno můžu spát a pracovat večer. Je těžké najít rovnováhu a dobře si organizovat čas, když jsem proměnila svůj největší koníček v profesi, ale i přes to, že pracuji dlouhé hodiny, si mohu dát den volna kdykoliv potřebuji.

4.       Jak Finsko – nebo lépe – místo, kde žiješ a jeho počasí/příroda ovlivňují tvoje pletení? Zajímá mě zvlášť nálada vs. pletení během zimy, kdy je tma skoro celý den?
-          Jsem ráda, že žiji tady ve Finsku, kde mohu nosit všechny své pletenosti po celý rok. Také nikdy není příliš horko na pletení s vlnou, takže nemusím s létem přecházet na bavlnu. Zimy se tady zdají hodně dlouhé vzhledem k pár hodinám denního světla. Nesnášela jsem, když těchto pár hodin uběhlo během práce v kanceláři, ale teď jsem svým vlastním šéfem, můžu si kdykoliv vyjít během dne ven.

5.       Jak bys popsala styl svých designů  - a jaké detaily, prvky a techniky používáš nejvíce?
-          Mám celkem romantický, poněkud staromódní styl. Miluji pletení krajky. Líbí se mi copánky, ale nenávidím jejich pletení – a to i bez copánkové jehlice. Brzy se začnu nudit a toužím po něčem náročnějším, takže moje designy mají vždy něco malého, co udrží zájem pletařů. Nechtěla bych plést nekonečný lícový žerzej bez něčeho, co by mě bavilo.

6.       Jaký materiál máš nejraději?
-          Vlnu, vlnu a vlnu! Jako teenager jsem začínala plést s přízemi, co se daly koupit v supermarketech a obvykle obsahovaly hodně umělých vláken. Potom jsem přešla na jemná superwash merina, ale teď moje srdce touží po vlně bez superwash úpravy. A pokud je stále cítit ovcemi, tím lépe.

7.       Jeden z tvých posledních designů, Hehku šaty, byly navrženy pro finskou značku Tukuwool Sock – zkoušela jsi už všechny finské příze? A s jakými z nich nejradši pracuješ? A můžeš vyzdvihnout nějaké designy vytvořené speciálně pro finské příze?
-          Nezkoušela jsem všechny! Je tu tolik malých firem nabízejících své vlastní příze, že vyzkoušet všechny by bylo téměř nemožné. Jsou tu dvě finská plemena ovcí, Finnsheep a Kainuu grey, a já zbožňuji obě dvě. Jsou rustikální, ale zejména Kainuu grey je i velmi jemná. Navrhovala jsem hodně pro Tukuwool - jeden z mých prvních kardiganů, Uan, a pak jsem vytvořila e-knihu s šesti Tukuwool designy s názvem The Girl Who Said Baa. Mezi mými oblíbenými je i čepice, ‘Your’s, always’, která kombinuje Tukuwool Kainuu grey se silk mohérem a pak Kainuu grey svetr s názvem Harmas.

8.       S jakým vlněným materiálem nejraději pracuješ? (Jaký druh vlny? Nějaké konkrétní plemeno ovce? Nebo jen rustikální vlna, jemná, nebo nějaký speciální mix?)
-          Rozhodně rustikální vlna. Finnsheep, Kainuu Grey, a z jemnějších materiálů mám ráda vlnu BFL a Polwarth.

9.       Jaká je tvá první pletací vzpomínka a jakou první věc jsi upletla úplně sama?
-          Finské děti se učí ve školce háčkovat a ve třetí třídě plést. Přesně si nepamatuji, jestli jsem se pletení učila ve škole, nebo jestli mě nejprve učila maminka. Jsem si zcela jistá, že má první pletená věc byla šála vroubkovým vzorem.

10.   Co děláš, když si chceš „odpočinout“ od pletení?
-          Relaxuji při józe, pečení, předení a hraní počítačových her – nicméně stále tíhnu k hraní jen těch opravdu starých her, co znám z dětství.

11.   Pleteš také někdy podle návodů ostatních návrhářů – a pokud ne, chybí ti to?
-          Nemám teď moc času plést podle návodů ostatních designérů, ale tu a tam si na to čas udělám a dám si tak pauzu od svého navrhování. Je to pro mě příležitost k odreagování a zároveň se stále věnuji svému oblíbenému hobby. A jako designérovi mi to také hodně pomáhá vylepšovat styl psaní návodů.

12.   A co ostatní vlnotvorba – předení, tkaní, háčkování…?
-          Jednou jsem byla na kurzu tkaní. Udělala jsem několik koberečků a ručníků, ale nenašla jsem se v tom. Mám ráda háčkování, ale připadá mi to mnohem pomalejší než pletení. Doma mám dva kolovrátky. Jeden novější, Majacraft Rose, a ten druhý je přes sto let starý a pravděpodobně patřil mojí praprababičce. Je stále funkční.

13.   A poslední otázka – máš nějaké specifické plány či cíle do budoucna se svým navrhováním?
-            Nic konkrétního – kromě té knihy samozřejmě. Jen doufám, že se budu moci opravdu věnovat profesionálně tomu, co mám ze všeho nejraději.  Moc děkuji Johanně za rozhovor, držím palce s připravovanou knihou a ani nemusím přát hodně úspěchů a nových fanoušků do budoucna - to je myslím více než jasné a s jejími designy to jde samo :) ♥


Ravelry stránka s návody Anny Johanny


Blog  v angličtině


Uan cardigan pro Tukuwool Fingering


Soulful cardigan - jeden z nejhezčích cardiganů, co znám! ♥ Letos je v mém "make nine" a mám na něj nachystanou svojí ručně předenou, tenkou finskou dvojnitku :)
/
Soulful cardigan - one of the most beautiful cardigans I´ve ever seen! ♥ This year I put it into my "make nine" list and I have prepared my own handspun, thin Finnsheep two ply yarn for it :)


Hehku šaty pro Tukuwool Sock


Ekorre svetr - nejbožejší lesní výplet! A vytvořen pro finskou značku Louhittaren Luola
/
Ekorre sweater - the most wonderful woodland stranded yoke! And made for Finnish brand Louhittaren LuolaI would like to introduce northern makers, dyers and designers from time to time, and as first I decided to ask for an interview Finnish designer, Anna Johanna. She learned how to knit when she was a child, which is greatly visible on her professional creations, and in this time, she is very popular – and it´s absolutely deserved. You would look for „northern plainness“ very hardly – her designs are fresh and amazingly feminine. She reacted on my request very gladly and friendly, so I could question her not only about her upcoming book – you will find in the interview also few words about how she became full-time designer as well as a little about Finnish darkness.

1.       Hi Johanna! How are you, and how is it going with your upcoming book? What´s on your needles right now?
-          -I’m doing great - considering the circumstances - and the book is coming together well. Right now, I’m working on a colorwork yoke sweater (still missing a sleeve), a hat and a cardigan that’s waiting for more yarn.
2.       You keep all your fans realy excited about the book; I personally follow all the news and admire all the stranded work! Due to the hints and pictures – I can tell there will be a lot of sweaters and cardigans - and I´m super curious – will be in the book also some designs for men or children, and/or maybe some accessories?
-          It’s a lot of women’s sweaters and cardigans but there’s also a beanie, a children’s sweater and two designs for men.
3.       I know that you stopped your day-job and started as a full-time knitwear designer. Does your life changed a lot? What is the biggest change – except the fact, that you have much more time for knitting now? J And is it hard, to manage your time, when you actually work from home all the time?
-          You’d think that I would have a lot more time for knitting but in practice, I have a lot more time for working on the designs on my computer.  I worked as a researcher for 10 years and that was a really stressful job so working for myself, with my own deadlines feels really good. I’ve never been an early bird so I enjoy getting to sleep in the morning and work in the evening. It is hard to find a balance and manage my time as I’ve turned my beloved hobby into a career but even though I work long hours, I can also take a day off whenever I need to.
4.       How does Finland – or better - the place where you live and its weather/nature influence your knitting? I´m curious especially about mood vs. knitting during the winter, when there´s darkness almost the whole day?
-          I enjoy living here in Finland as I get to wear my woolens almost all year round. It also means it’s never too hot to knit wool so I don’t have to switch to cotton come summer. Winters here can feel really long as there’s only few hours of daylight. I used to hate that those fleeing hours would pass by while I was at the office but now that I’m my own boss, I can choose to go out during the day.
5.       How would you describe your design style – and what details, elements, techniques do you use the most?
-          I have quite a romantic, somewhat old-fashioned style. I love working lace. I like how cables look but hate working the twists - even without a cable needle. I get easily bored and crave for challenges so it means my designs always have a little something to keep the knitter interested. I wouldn’t want to knit endless stockinette stitch with nothing to keep me entertained.
6.       What materials do you like the most?
-          Wool, wool and wool. As a teenager, I started knitting with the yarns I could buy at supermarkets, often including a lot of artificial fibers. Then, I switched to soft superwash merinos but nowadays my heart longs for non-superwash wool. If it still smells of sheep, the better.
7.       The Hehku dress, one of your recent designs, was made for a Finnish yarn Tukuwool Sock - have you tried all the possible Finnish yarns? Which are your most favourite of them to work with? And can you mention some „highlight“ or special designs created specifically for some Finnish yarns?
-          I haven’t tried all of them! There are so many small businesses selling their own local yarns that it might be next to impossible to try them all. There are two Finnish sheep races, Finnsheep and Kainuu grey, and I adore them both. They’re rustic and woolly but especially Kainuu grey is also really soft. I’ve designed quite a lot for Tukuwool, one of my very first designs, Uan cardigan and an e-book of six Tukuwool designs called The Girl Who Said Baa. My favorites also include a hat, ‘Your’s, always’ that combines Tukuwool Kainuu grey with silk mohair and a Kainuu grey sweater called Harmas.
8.       What is your most favourite woolen material to work with? (What kind of wool? Some specific type of sheep? Or just rustic wool, soft, or some special blends?)
-          Definitely rustic wool. Finnsheep, Kainuu grey, and for softer materials I like BFL and Polwarth.
9.       What is your first knitting memory, and what was the first thing knitted all by yourself?
-          Finnish kids are taught to crochet in kindergarten and to knit in 3rd grade. I don’t remember exactly if I learned at school or if my mother taught me first. I’m pretty sure the first thing I’ve made was garter stitch scarf.
10.   What are you doing, when you want to „relax“ from knitting?
-          I relax with yoga, baking, spinning and playing computer games - though I still tend to play only those really old games that we had when I was a kid. sweat_smile
11.   Do you sometimes knit also according to someone else´s patterns, and if not – do you miss it?
-          I don’t have much time to knit with other designers’ pattern but I do take a little break from designing every now and then to do that. It gives me a chance to unwind while still working on my favorite hobby. As a designer, it also really helps to improve my pattern writing.
12.   What about other woolen crafts – handspinning, weaving, crocheting…?
-          I took a weaving class once - I made a couple rugs and towels but it wasn’t for me. I like crochet but find it a lot slower than knitting. I do have two spinning wheels at home. One is a newer one, Majacraft Rose and the other is over a century old and probably belonged to my grandmother’s grandmother. It still works.
13.   And the last question - do you have some specific plans or goals in future with your knitwear designing?
-          Nothing that specific - besides the book of course. I just hope I can truly make this a career as this is what I love most.


Dear Johanna, thank you so much for the interview! Keep my fingers crossed about the new book - and I don´t have to "wish you luck" for the future and many new fans - it´s more than clear and - it´s just so simple to love your designs :) ♥

Komentáře

Oblíbené příspěvky