Interview: Tiina Huhtaniemi

(ENGLISH BELOW ↓)

Po prvním severském rozhovoru jsem ani moc dlouho nemusela přemýšlet, koho oslovím jako dalšího. Věděla jsem, že to bude Tiina Huhtaniemi - žena, která toho má na vlněném svědomí velkou spoustu. Je majitelkou značky Tukuwool a jejího hlavního obchodu TitiTyy v Jyväskylä, pořadatelkou tamního letního pletacího festivalu a také designérkou. Dnes Vám ji tedy moc ráda představím :)  • 1.       Ahoj Tiino! Jak se daří – a co máš teď na jehlicích?

-          Teď momentálně hodně rukavic a čepic!

 

  • 2.       Tukuwool je poměrně oblíbená příze – po celém světě, troufám si říct. Tak by mě zajímaly začátky – jak a kdy to vše vzniklo? A proč jsi se rozhodla koupit značku Tukuwool?

-          Před tím, než jsme značku koupili, jsme pracovali jako její distributoři. Když zakladatelka Tukuwool řekla, že končí, nabídli jsme jí odkup – a tak to vše začalo. Věděli jsme, že máme značce co nabídnout, přesně jsme věděli, co dělat a co změnit, takže to bylo jednoduché rozhodnutí.

 

  • 3.       A máš nějaké specifické plány (které můžeš prozradit) do budoucna s Tukuwool?

-          Především doufám, že se urychlí a usnadní výrobní proces – pro nás, i v celém Finsku. Tím pádem bychom mohli získávat více příze a vytvářet nové báze… jedna nová báze se vlastně bude brzy uvádět na trh, ale to je pořád tak trochu tajné.

 

  • 4.       Mimo to, že jsi majitelkou značky Tukuwool a jejího hlavního obchodu TitiTyy v Jyväskylä – jsi také výbornou designérkou! Vzpomínám si, jak jsem poprvé viděla tvoje Syyskukkia rukavice v magazínu Laine – a hned jsem věděla, že to bude první věc, kterou upletu! Zajímalo by mě, co je tvojí hlavní inspirací při navrhování? A jak bys popsala svůj designérský styl?

-          Děkuju moc! Příroda mě inspiruje nejvíc ze všeho. Designování je pro mě stále docela malé, ale ráda bych dělala více vlastních návrhů!

 

 

  • 5.       Mohla bys zmínit nějaké své další návrhy pro Tukuwool?

-          Rukavice Syyskukkia jsou asi mé nejoblíbenější, ale také mám moc ráda nákrčník Hallanvaara.

 

  • 6.       Když nepočítám finskou vlnu, s jakými dalšími materiály ráda pracuješ (pokud jsou)?

-          Mám ráda přírodní vlákna – a momentálně více vlněné příze.

 

  • 7.       Jaká je tvoje první pletací vzpomínka – a jaká byla první věc, co jsi upletla úplně sama?

-          Upletla jsem svetr ze 100% akrylu, o 50 cm volnější :D Druhý byl brioškový svetr, z akrylu a mohéru – a to bylo v devadesátých letech!

 

  • 8.       A mimo pletení – máš i nějaké další vlněné – nebo i nevlněné koníčky?

-          Ano, otužování! Plavání v ledovém jezeře, v zimním období, pokud možno denně… voda má teď nějakých 7 stupňů, takže je ještě poměrně teplá…

 

  • 9.       Jsem vždycky hrozně zvědavá ohledně žití (a pletení) ve Finsku! Neumím si představit žít půl roku v temnotě. Jak to všichni v TitiTyy zvládáte? A ovlivňuje to nějak vaše pletení, nebo tvoření obecně?

-          Jsme zvyklí. Hodně svíček, čokolády a pletení to trochu usnadňuje. Přesto to může být těžké, takže moje přežívací metoda je otužování – i když to možná zní divně…

 

  • 10.   Nejen já, ale velká spousta pletařů bylo nešťastných že díky situaci ohledně covidu-19 byl zrušen letní festival v Jyväskylä. Vsadím se, že všichni doufají v další léto (my bychom rozhodně rádi přijeli!) – a chtěla bych vědět, jestli chystáte něco speciálního na festival?

-          V téhle situaci ještě žádné plány nemáme. Teď jde všechna energie do přežívání těchto dnů a pro žádné festivaly to zatím na další rok nevypadá dobře… Je to smutné, chybí nám setkávání s našimi pletacími přáteli.


Nákrčník Hallanvaara /zdroj Ravelry


Ponožky String of Hearts z knihy 52 Weeks of Socks pletené z Tukuwool Sock (zdroj obrázku Ravelry)
 


Rukavice Syyskukkia (znamená "podzimní kvítí" / zdroj Ravelry)...a moje bezprstá verze rukavic :) (Tukuwool Fingering, barva Ujo... vřesová ♥)Moc děkuji za rozhovor! ♥ Osobně se nemůžu dočkat co nového Tukuwool představí - a budu jen a jen doufat, že se příští léto potkáme na festivalu! 


................................................................................................................After the first northern interview I didn´t have to think a lot, about whom I´ll ask next! I knew, it´ll be Tiina Huhtaniemi - a woman, who is responsible for a lot in knitting world! She is the owner of Tukuwool brand and it´s main store TitiTyy in Jyväskylä, founder of the summer knit-fest hapenning there and also a designer! Today I would like to introduce her a bit :)

1. Hi Tiina! How are you in these days - and what’s on your needles?

Lots of mittens and hats at the moment!

 

2. Tukuwool is pretty popular yarn - in the whole world, I think. So I would like to ask about Tukuwool beginnings. How - and when was it? And why you decided to buy the Tukuwool brand?

We worked as a retailers before buying the brand. When the founder of Tukuwool said she’d quit, we offered to buy and that’s how it started. We knew that we have something to offer to the brand, we know exactly what to do more or change so it was an easy decision. 

 

3. And do you have some specific plans (which you can share :)) for the future with Tukuwool?

Mainly we hope that the production process would get smoother and faster for us and in the whole Finland. That way we could get more yarn and create new bases… one is actually launching soon but it still a bit secret. 

 

4. Besides that you are an owner of Tukuwool brand and its main store TitiTyy in Jyväskylä - you are a great designer, too! I remember like I first saw your Syyskukkia mittens in the Laine magazine - and I new it will be the first thing I have to knit! So I’m curious, what is your main inspiration for your designing? And how would you describe your designing style?

Oh thank you for that! Nature is the most inspiring thing for me. Knit designing is still quite small for me but I’d like to do more own designs. 

 

5. Can you highlight some of your other patterns, made for Tukuwool?

Syyskukkia might be the one I like most but I really love Hallanvaara cowl too!

 

6. If I do not count Finnish wool - what other materials do you enjoy to work with (if there’s some)?

I like natural fibers are more woolly yarns at the moment.  

 

7. What is your first knitting memory - and what was your first thing knitted all by yourself?

I made an sweater from 100 % acrylic yarn, about 50 cm of ease :D Second one was brioche sweater from acrylic + mohair yarn, hrrr…. and this was in 90’s! 

 

8. And besides knitting - do you have some other woolen hobbies? Or - not-woolen hobbies?

Yes, cold exposure! Swimming in a frozen lake, daily if possible during winter time… water is now +7 so it’s still quite warm… 

 

9. I´m always extremely curious about living in Finland (and Finnish knitting too)! I can´t imagine living half of the year in the darkness. How do you manage it, with the whole staff in the TitiTyy? Does it somehow effect your knitting, or creating in general?

We are used to it. Lots of candles, chocolate and knitting makes it a bit easier. It can get heavy though and my survival method is cold exposure as weird as it sounds.

 

10. Not only me - but a loooot of knitters were so sad that because of the situation about covid-19 - the summer knitfest in Jyväskylä was cancelled. I bet everyone’s hoping for the next summer (we definitely want to come!) - I would love to know, if there will be something special? Or do you have something in mind about the festival?

In this situation we have no plans yet. All the energy goes now to surviving these days and it doesn’t look good for any festivals to the next year yet… it’s sad and we miss meeting and gathering with our knitting friends.Thank you very much for the interview ♥ I can´t wait to see what news Tukuwool will introduce - and I sooo hope to see you next summer at the festival! ♥

Komentáře

Oblíbené příspěvky